Vriend van het Watersnoodhuis

In augustus 2015 zijn wij gestart met de donateursactie Vriend van het Watersnoodhuis. Voor de instandhouding van de woning is de stichting afhankelijk van financiële bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren.

Vanaf 20 november 2015 worden in Heijningen folders en inschrijfkaarten verspreid die na enkele dagen worden opgehaald. In het voorjaar van 2016 ontvangen de deelnemers een verzoek het toegezegde bedrag over te maken. Alle contacten met de Vrienden van het Watersnoodhuis verlopen via de mail; dat kost weinig tijd en geen geld en is dus uiterst effectief!

Na enige tijd ontvangen ook de inwoners van Fijnaart een enveloppe met informatie en een aanmeldkaart. De uitvoering van de hele actie is arbeidsintensief, dus die geschiedt in delen.

Voor hen die buiten het verspreidingsgebied wonen, hebben wij HIER voor u de mogelijkheid in te schrijven als Vriend van het Watersnoodhuis. U downloadt het document en vult het in, waarna u het toestuurt naar het secretariaat van de stichting, Molenstraat 52 4793 EH  FIJNAART.

Ook als u in het werkgebied woont, kunt u gerust gebruik maken van deze wijze van inschrijving.

Als Vriend van het Watersnoodhuis draagt u per jaar € 10 bij, maar meer mag ook.

 

Wij zijn gestart met het werven van Vrienden op 30 augustus 2015.

Op 1 oktober 2015 hadden wij er     14

1 januari 2016                                         103

1 april 2016                                               192

1 juli 2016                                                  215

28 augustus 2016                                  250

1 oktober 2016                                       265

1 januari 2017                                        276

1 april                                                         272

1 juli                                                            272

Al meer dan 250 vrienden van het Watersnoodhuis Anno 1953 

Tijdens de braderie van de Fendertse Week mocht de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen  een groot aantal nieuwe vrienden inschrijven, die bereid zijn om ieder jaar € 10 of meer te geven voor het behoud van dit cultureel erfgoed in Heijningen.

Bij het verwerken van de inschrijvingen bleek dat mw. Jessica Silvius de 250ste vriend is geworden. Toevallig is zij samen met een andere dame gefotografeerd tijdens het invullen van het formulier.

Het bestuur van de stichting streeft naar tenminste 300 vrienden voor het einde van dit jaar. Met dit aantal wordt bewezen dat het Watersnoodhuis Anno 1953 leeft in Fijnaart en Heijningen en straks in de hele gemeente Moerdijk als de gemeenteraad besluit om dit gemeentelijk cultureel erfgoed met subsidie te ondersteunen in haar voortbestaan.

Mocht u nog niet gevraagd zijn om Vriend te worden en u onderschrijft de belangrijkheid om dit huis te behouden, dan kunt op deze website een formulier downloaden, invullen en naar info@watersnoodwoningenfijnaartenheijningen.nl sturen.
Vindt u te omslachtig komt u dan op gezellig op de koffie op een dinsdag- of donderdagmiddag in het Watersnoodhuis aan de Veluwestraat 2 te Heijningen om het formulier in te vullen.

Mw. Silvius heeft van het bestuur van de stichting een geschenkje ontvangen.