Hoeveel Vrienden hebben wij?

Wij zijn gestart met het werven van Vrienden op 30 augustus 2015.

Op 1 oktober 2015 hadden wij er     14

1 januari 2016                                         103

1 april 2016                                               192

1 juli 2016                                                  215

28 augustus 2016                                  250

1 oktober 2016                                       265

1 januari 2017                                        276

1 april  2017                                             272

Al meer dan 250 vrienden van het Watersnoodhuis Anno 1953 

Tijdens de braderie van de Fendertse Week mocht de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen  een groot aantal nieuwe vrienden inschrijven, die bereid zijn om ieder jaar € 10 of meer te geven voor het behoud van dit cultureel erfgoed in Heijningen.

Bij het verwerken van de inschrijvingen bleek dat mw. Jessica Silvius de 250ste vriend is geworden. Toevallig is zij samen met een andere dame gefotografeerd tijdens het invullen van het formulier.

Het bestuur van de stichting streeft naar tenminste 300 vrienden voor het einde van dit jaar. Met dit aantal wordt bewezen dat het Watersnoodhuis Anno 1953 leeft in Fijnaart en Heijningen en straks in de hele gemeente Moerdijk als de gemeenteraad besluit om dit gemeentelijk cultureel erfgoed met subsidie te ondersteunen in haar voortbestaan.

Mocht u nog niet gevraagd zijn om Vriend te worden en u onderschrijft de belangrijkheid om dit huis te behouden, dan kunt op deze website een formulier downloaden, invullen en naar info@watersnoodwoningenfijnaartenheijningen.nl sturen.
Vindt u te omslachtig komt u dan op gezellig op de koffie op een dinsdag- of donderdagmiddag in het Watersnoodhuis aan de Veluwestraat 2 te Heijningen om het formulier in te vullen.

Mw. Silvius heeft van het bestuur van de stichting een geschenkje ontvangen.