Bestuur

Het bestuur van de Stichting Behoud Watersnoodwoningen bestaat uit:

Voorzitter:                    Jan Dierks

Secretaris:                    Gertrude Hanssen

Penningmeester:        Piet Roks Mz

Lid:                                    Ab Bienefelt

Lid:                                    Sjaan Kannekens

De Stichting is opgericht bij notariële akte 2 februari 2009 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 2014 9446.

De Belasting merkt de Stichting Behoud Watersnoodwoningen aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal nummer 8204 24 985.

IBAN:   NL27 RABO 0149 4616 31