Alle berichten van Wilma de Jong

Soldaat gevonden

In de middag van 1 februari 1953 werd de commando Jan Willemsen meegesleurd door het woeste water bij het reddingswerk in buurtschap ’t Kwartier.

Het heeft tot 4 maart geduurd voor zijn stoffelijk overschot gevonden werd. Dit is het bericht dat in de dagbladen verscheen:

vermiste-soldaat-gevonden

Op 7 maart werd hij met militaire eer begraven op begraafplaats Martinus in zijn woonplaats Didam.

Hoeveel Vrienden hebben wij?

Wij zijn gestart met het werven van Vrienden op 30 augustus 2015.

Op 1 oktober 2015 hadden wij er     14

1 januari 2016                                         103

1 april 2016                                               192

1 juli 2016                                                  215

28 augustus 2016                                  250

1 oktober 2016                                       265

1 januari 2017                                        276

1 april  2017                                             272

Al meer dan 250 vrienden van het Watersnoodhuis Anno 1953 

Tijdens de braderie van de Fendertse Week mocht de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen  een groot aantal nieuwe vrienden inschrijven, die bereid zijn om ieder jaar € 10 of meer te geven voor het behoud van dit cultureel erfgoed in Heijningen.

Bij het verwerken van de inschrijvingen bleek dat mw. Jessica Silvius de 250ste vriend is geworden. Toevallig is zij samen met een andere dame gefotografeerd tijdens het invullen van het formulier.

Het bestuur van de stichting streeft naar tenminste 300 vrienden voor het einde van dit jaar. Met dit aantal wordt bewezen dat het Watersnoodhuis Anno 1953 leeft in Fijnaart en Heijningen en straks in de hele gemeente Moerdijk als de gemeenteraad besluit om dit gemeentelijk cultureel erfgoed met subsidie te ondersteunen in haar voortbestaan.

Mocht u nog niet gevraagd zijn om Vriend te worden en u onderschrijft de belangrijkheid om dit huis te behouden, dan kunt op deze website een formulier downloaden, invullen en naar info@watersnoodwoningenfijnaartenheijningen.nl sturen.
Vindt u te omslachtig komt u dan op gezellig op de koffie op een dinsdag- of donderdagmiddag in het Watersnoodhuis aan de Veluwestraat 2 te Heijningen om het formulier in te vullen.

Mw. Silvius heeft van het bestuur van de stichting een geschenkje ontvangen.

 

Word Vriend

In augustus 2015 zijn wij gestart met de donateursactie Vriend van het Watersnoodhuis. Voor de instandhouding van de woning is de stichting afhankelijk van financiële bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren.

Vanaf 20 november worden in Heijningen folders en inschrijfkaarten verspreid die na enkele dagen worden opgehaald. In het voorjaar van 2016 ontvangen de deelnemers een verzoek het toegezegde bedrag over te maken. Alle contacten met de Vrienden van het Watersnoodhuis verlopen via de mail; dat kost weinig tijd en geen geld en is dus uiterst effectief!

Na enige tijd ontvangen ook de inwoners van Fijnaart een enveloppe met informatie en een aanmeldkaart. De uitvoering van de hele actie is arbeidsintensief, dus die geschiedt in delen.

Voor hen die buiten het verspreidingsgebied wonen, hebben wij HIER voor u de mogelijkheid in te schrijven als Vriend van het Watersnoodhuis. U downloadt het document en vult het in, waarna u het toestuurt naar het secretariaat van de stichting, Molenstraat 52 , 4793 EH  FIJNAART.
Ook als u in het werkgebied woont, kunt u gerust gebruik maken van deze wijze van inschrijving.

Als Vriend van het Watersnoodhuis draagt u per jaar € 10 bij, maar meer mag ook.

Huisjeinwater

Cultuurprijs Moerdijk 2015 voor onze stichting!

Vier genomineerde verenigingen en stichtingen uit de gemeente Moerdijk waren zaterdagavond 19 september jl. bijeen in fort Sabina  in Heijningen, daartoe uitgenodigd door de Stichting Cultuur Moerdijk.

De genomineerden zorgden voor een presentatie waarin werd duidelijk gemaakt wat hun doel is en hoe ze dat willen bereiken. Voorzitter Jan Dierks van de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen was als eerste aan de beurt. Kernachtig omschreef hij op welke wijze een uitgeleefde woning in Heijningen een plaats werd waar de herinnering aan de stormramp levend gehouden wordt.

In de loop van de avond maakte notaris De Vos bekend wie de prijs in ontvangst mocht nemen. Boven verwachting noemde hij de naam van onze stichting! Natuurlijk hadden we wel de hoop, maar niet de verwachting.

Boeket Stichting 19-9-15      Cultuurprijs 2015

Met het winnen van deze prijs zijn onze kansen op het vinden van sponsors beslist groter.  Er hebben zich al donateurs ingeschreven de laatste weken, nu het bedrijfsleven nog!

Huisjeinwater

Nominatie Cultuurprijs Moerdijk

Medio augustus werd bekend gemaakt dat de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen genomineerd is voor de gemeentelijke Cultuurprijs door de Stichting Cultuur Moerdijk. In totaal zijn er vier stichtingen die ervoor in aanmerking komen.

Op zaterdagavond 19 september wordt op fort Sabina bekend gemaakt aan wie de prijs wordt toegekend.  Het blijft dus nog even spannend!

7 december 2014: Canon van Lammers

Op zondagavond 7 december zendt Omroep Brabant ‘De Canon van Lammers’ uit.
Frank Lammers gaat in deze serie op zoek naar ‘het verhaal van Brabant’.

De Canon van Lammers - logo

In de tiende en laatste aflevering uit deze serie bezoekt Frank het Watersnoodhuis ‘Anno 1953’ aan de Veluwestraat in Heijningen. Hier wordt hij ontvangen door de heren Dankert Maris en Willem Ardon, die allebei de ramp in Heijningen hebben meegemaakt en hem er alles over kunnen vertellen. Hij krijgt ook een rondleiding door het huis. Frank raakt onder de indruk van hetgeen zich hier heeft afgespeeld en van het werk dat hier door vrijwilligers verzet is om de woning het interieur te geven, zoals dat was in de jaren ’50.

De Canon van Lammers, still uit afl. 10 - Frank in Heijningen (3)

Zondagavond 7 december a.s. op Omroep Brabant. Kijken hoor!

 

De Stormnacht van 1953 in Heijningen

4E197

Iets wat bij veel mensen in het geheugen gegrift staat en dat toch zo onwerkelijk lijkt….

31 januari 1953 raasde een zware noordwesterstorm, soms met orkaankracht, over de Noordzee en stuwde het water naar de Noordzeekusten. Schotland werd het eerst getroffen. Daar veroorzaakte hij een enorme schade aan bomen. Honderdduizenden gingen er tegen de vlakte. Lees verder De Stormnacht van 1953 in Heijningen