Alle berichten van Ineke Bisschops

Vriend van het Watersnoodhuis

In augustus 2015 zijn wij gestart met de donateursactie Vriend van het Watersnoodhuis. Voor de instandhouding van de woning is de stichting afhankelijk van financiële bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren.

Vanaf 20 november worden in Heijningen folders en inschrijfkaarten verspreid die na enkele dagen worden opgehaald. In het voorjaar van 2016 ontvangen de deelnemers een verzoek het toegezegde bedrag over te maken. Alle contacten met de Vrienden van het Watersnoodhuis verlopen via de mail; dat kost weinig tijd en geen geld en is dus uiterst effectief!

Na enige tijd ontvangen ook de inwoners van Fijnaart een enveloppe met informatie en een aanmeldkaart. De uitvoering van de hele actie is arbeidsintensief, dus die geschiedt in delen.

Voor hen die buiten het verspreidingsgebied wonen, hebben wij HIER voor u de mogelijkheid in te schrijven als Vriend van het Watersnoodhuis. U downloadt het document en vult het in, waarna u het toestuurt naar het secretariaat van de stichting, Molenstraat 52, 4793 EH  FIJNAART.
Ook als u in het werkgebied woont, kunt u gerust gebruik maken van deze wijze van inschrijving.

Als Vriend van het Watersnoodhuis draagt u per jaar € 10 bij, maar meer mag ook.

Een driedubbele bruiloft die bijna in het water viel

Een driedubbele bruiloft die bijna in het water viel: vader en twee dochters voor het altaar.

Het volgende werd op vrijdag 23 januari 1953 in het brabants Nieuwsblad vermeld:

“Pastoor J. Hamerlinck, de Schipperspastoor, die tevens de herder is van de parochie te Willemstad, zal zaterdag 6 februari in zijn kleine parochiekerk tijdens de H. Mis van 10 uur drie huwelijken inzegenen. De heer Chr. Kannekens te Oudemolen hertrouwt met een Roosendaalse. Zijn twee dochters treden tegelijkertijd in  het huwelijk. Het merkwaardige houdt hierbij niet op, want de twee jonge bruidegoms zijn ook nog broers van elkaar.”

Lees verder Een driedubbele bruiloft die bijna in het water viel

Het verhaal van Frans Sneep

“We werden op zondagmorgen 1 februari al vroeg gewekt doordat er met steentjes tegen het raam gegooid werd. “Eruit, heel Heijningen staat onder water!”  werd er geroepen. Het was Joke, de dochter van smid Van der Giesen uit Heijningen. “Wij zijn komen vluchten, want heel Heijningen staat onder water, het is verschrikkelijk!” riep ze. We konden het ons niet voorstellen, maar aangezien de drukte en de nog harde storm, was het wel een verschrikkelijke  toestand.

Molenstraat 1 2M203

De panden met de witte gevels zijn van slager Sneep

Lees verder Het verhaal van Frans Sneep