ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Behoud Watersnoodwoningen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ons fiscaal nummer is 8204 24 985.

Hier vindt u de jaarrekening over 2015:                          Jaarrekening 2015

en hier de Jaarrekening over 2014:                                   Jaarrekening 2014

anbi_drukwerk_voorbeeld